Om Fri Helse

Pia Welde tok initiativ til å starte foreningen Fri Helse sommeren 2021:

Skillet mellom helsefokusert behandling og profittbasert behandling har blitt diffust, og pasienter har forlengst blitt til produkter på et samlebånd. Dette må snu, og folk må få velge selv hvordan de ønsker å behandle sin egen kropp og helse, og ikke minst bli gitt muligheten til kunnskap omkring de valgene som finnes.

Altfor mange behandlinger og medikamenter som benyttes i dag skader mer enn de gavner, og dette utfordrer jeg med Fri Helse. Foreningens flere hundre behandlere deltar ikke i den skadelige utviklingen, men har i hovedsak fokus på hele mennesket og en mer naturlig tilnærming med holisme i fokus.

Intensjonen med Fri Helse er å la alle medlemmer få mulighet til å selv bestemme over egen helse og ta egne valg, og få helsetjenestene i Norge til å fungere best mulig for folket på grunnlag av valgfrihet og selvstendighet, og Fri Helse har ingen grenser foruten selve verdigrunnlaget.

Fri Helse har et eget Facebookforum, der man kan etterlyse behandlinger, behandlere, spørre om ting og få råd og tips. Dette er kun for registrerte medlemmer, og alle som deler foreningens verdier er velkommen!

Fordi livet er ditt og mitt, og valgfrihet ovenfor egen helse og eget liv bør være en selvfølge.