Krav til medlemskap


Våre medlemmer er ikke vaksinerte mot Covid 19, eller angrer på at de er. Unntaksvis kan medlemmer innvilges medlemskap om det ligger en erkjennelse til grunn. Pandemien som ødela så mange liv både fysisk og psykisk har ifølge våre tanker sitt opphav i profittjag og storindustrien som offentlig helsevesen dessverre har blitt. Uten rot i fornuft, solid forskning og helsekunnskap som gjør folk friske. Vi ønsker å representere en mer naturlig tilnærming til helse enn det offentligheten gjør i vår tid. Vi respekterer også at enkelte av våre medlemmer sliter med "shedding", noe som for enkelte kan fortone seg som alvorlig. 


Våre medlemmer har et åpent sinn for ulike tilnærminger til helse, velvære og skjønnhet, og uten fordommer aksepterer ulike behandlere uten at de gir uttrykk for at dette er problematisk. 


Våre medlemmer aksepterer at Fri Helse ikke handler om profitt, men forstår at vi er en formidlingstjeneste som bidrar frivillig til å hjelpe det norske folk til å kunne ta egne, bevisste valg. Våre verdier handler om en annen type rikdom som kommer som følge av godhet og medmenneskelighet.


Våre medlemmer, behandlere og tilbydere  oppfordres til å skrive fagartikler og få disse publisert på nettsiden (Temasider). Det er også mulig å sende artikler som tidligere har blitt publisert, som fremdeles er aktuelle. Artiklene redigeres før trykk og grupperes etter tema.  

Behandlere og tilbydere får mulighet til å dele en kort film hvor de forteller om seg selv og det de kan tilby, en film der de presenter sitt virke.

Vi ønsker å bidra til utvikling og progresjon innen behandling på en mer naturlig og naturnær måte, i motsetning til dagens profittjag og kapitalfokuserte legemiddelsatsning. 

Er naturmedisin, kosthold og miljø den egentlige medisinen, mens skolemedisinen som i dag omtales som medisin den egentlige "alternative" medisinen..?

Har kroppen kraft til selvhelberedelse, og er egentlig kreft og diabetes primært symptomer og ikke sykdommer?

Er de autoimmune sykdommene slik om fibromyalgi, ME, allergier, Wegeners granulomatose, Sjøgrens syndrom, Ehler Danlos osv. - som stadig blir mer hyppige og utbredte et resultat av metoden vaksinasjon, som startet for 200 år siden? 

Vi våger å stille spørsmål, vi behøver ikke en bastant løsning. Noen ganger kan medikamenter som benyttes fra legemiddelindustrien være livsviktige og redde en vanskelig situasjon. Men er den alltid den eneste løsningen, og finnes andre muligheter?

Velkommen med ditt bidrag!


Oppfyller du disse kravene?

-BLI MEDLEM