Krav til medlemskap

Våre medlemmer har som hovedtanke at mennesket er en fri person som selv kan bestemme over egen helse og velvære, og ikke er en eiendel som tilhører staten.

Vi ønsker å representere en mer naturlig tilnærming til helse enn det offentligheten og den profittbaserte delen av helsevesenet gjør i vår tid, og våre registrerte behandlere deltar ikke i dette narrativet. Vårt fokus er HOLISME. (helhet)

Våre medlemmer har et åpent sinn for ulike tilnærminger til helse, velvære og skjønnhet, og uten fordommer aksepterer ulike behandlere uten at de gir uttrykk for at dette er problematisk. 


Våre medlemmer aksepterer at Fri Helse ikke handler om profitt, men forstår at vi er en formidlingstjeneste som bidrar frivillig til å hjelpe det norske folk til å kunne ta egne, bevisste valg. Våre verdier handler om en annen type rikdom som kommer som følge av en helhetlig tankegang, godhet og medmenneskelighet.Oppfyller du disse kravene?