Norsk  Hjelpefond

Vårt mål er å yte bistand til mennesker, foreninger og virksomheter, og henvise våre medlemmer til rette instans slik at de får riktig hjelp.

Ønsker du hjelp? 

Usaklig oppsagt på grunn av egne helsevalg?

Problemer på arbeidsplassen på grunn av egne helsevalg?

Send en epost via hjemmesiden (fyll ut kontaktskjema) til styreleder Rune Hansen eller send epost direkte til fylkeslagene. Herfra kan vi også opprette kontakt på telefon og hjelpe deg videre.

Vi er en frivillig organisasjon stiftet 14.10.21.
Fondet ble stiftet som en direkte konsekvens av  "pandemien" og utfordringene dette fører med seg.
Stadig flere barn og unge, med deres familier, opplever vanskelige situasjoner knyttet til dette, og det er liten samordnet innsats for å hjelpe til.

Bli medlem i en ekte solidaritetsorganisasjon i dag!
Informasjon om innmelding:
Kontingenten betales til kontonummer: 2610.29.45688 VIPPS: 724082

Husk å oppgi fullt navn og kontaktinformasjon med innmeldingen.

Nettsted på Facebook: https://www.facebook.com/groups/4139806592790147/?ref=share_group_link

nettstedet finner du her: www.norskhjelpefond.no

Org nr: 928078507